e-hvtd v2.0 (9175)

名花 danh hoa
♦Phiếm chỉ hoa đẹp. ◇Phương Can : Ngẫu thường gia quả cầu chi khứ, Nhân vấn danh hoa kí chủng lai , (Đề thịnh lệnh tân đình ).
♦Tỉ dụ kĩ nữ.
♦Tỉ dụ người con gái đẹp. ◎Như: danh hoa hữu chủ .