e-hvtd v2.0 (9175)

名號 danh hiệu
Danh tên thật đặt khi sinh ra và hiệu tên đặt thêm để gọi tác giả văn chương, tác phẩm nghệ thuật..
♦Cái tên đẹp đẽ người ta dùng để nói đến một người. ☆Tương tự: mĩ danh .
♦Chỉ chung tên gọi. ☆Tương tự: danh tự , xưng vị .