e-hvtd v2.0 (9175)

名教 danh giáo
♦Danh phận với giáo hóa. Chỉ lễ pháp lấy luân thường đạo đức của nho gia làm chuẩn tắc.
♦Lời dạy của thánh hiền.