e-hvtd v2.0 (9175)

名價 danh giá
♦Danh dự và giá trị.