e-hvtd v2.0 (9175)

出妻 xuất thê
♦Bỏ vợ.
♦Người vợ bị chồng bỏ.