e-hvtd v2.0 (9175)

全盛 toàn thịnh
♦Vô cùng hưng thịnh hoặc cường thịnh.
♦Chỉ tuổi thanh xuân thịnh tráng. ◇Lưu Hi Di : Kí ngôn toàn thịnh hồng nhan tử, Tu liên bán tử bạch đầu ông , (Đại bạch đầu ngâm ) Nhắn nhủ người hồng nhan vào tuổi thanh xuân thịnh tráng, Hãy thương xót lấy ông già đầu bạc gần chết.