e-hvtd v2.0 (9175)

全能 toàn năng
♦Có đủ tài năng về mọi mặt. ◇Liệt Tử : Thánh nhân vô toàn năng (Thiên thụy ) Thánh nhân không có vạn năng.
♦Chỉ sự vật có đủ ưu điểm về mọi mặt.