e-hvtd v2.0 (9175)

傷寒 thương hàn
♦Đông y gọi chung các bệnh ngoại cảm do thân thể bị nhiễm khí lạnh, trúng gió.
♦Tên bệnh do vi khuẩn truyền nhiễm ở trong ruột.