e-hvtd v2.0 (9175)

再造 tái tạo
♦Gây dựng lại.
♦Lời tạ ơn người khác đã cứu khỏi chết.