e-hvtd v2.0 (9175)

再回 tái hồi
♦Trở về lại.
♦Lần thứ nhì.