e-hvtd v2.0 (9175)

勤苦 cần khổ
♦Siêng năng khó nhọc. § Cũng như cần phấn , cần lao , lao khổ . ◇Đỗ Phủ : Phú quý tất tòng cần khổ đắc, Nam nhi tu độc ngũ xa thư , (Bách học sĩ mao ốc ).