e-hvtd v2.0 (9175)

刊行 san hành
♦In ra sách và phát hành.