e-hvtd v2.0 (9175)

光線 quang tuyến
♦Ánh sáng, tia sáng. ☆Tương tự: quang mang , quang huy .