e-hvtd v2.0 (9175)

光澤 quang trạch
♦Vẻ sáng bóng, trơn nhẵn, mịn màng. ◇Hậu Hán Thư : Vương Chân niên thả bách tuế, thị chi diện hữu quang trạch, tự vị ngũ thập giả , , (Phương thuật truyện hạ , Vương Chân truyện ) Vương Chân tuổi gần một trăm, mà nhìn mặt có vẻ mịn màng giống như người chưa tới năm chục.
♦Tên huyện ở Phúc Kiến.