e-hvtd v2.0 (9175)

光彩 quang thái
♦§ Cũng viết là quang thái .
♦Ánh sáng, màu sắc. ◇Lưu Vũ Tích : Nguyệt lộ phát quang thái, Thử thì phương kiến thu , (Tân thu đối nguyệt kí Lạc Thiên ) Trăng lộ ra ánh sáng, Lúc này mới thấy thu.
♦Vẻ vang, vinh diệu.
♦Rực rỡ, hoa lệ.