e-hvtd v2.0 (9175)

光源 quang nguyên
♦Vật thể có khả năng phát ra ánh sáng. ◎Như: mặt trời, đèn, lửa.