e-hvtd v2.0 (9175)

光芒 quang mang
♦Tia sáng tỏa ra bốn phía. ☆Tương tự: quang huy , quang thái , quang lượng , quang tuyến . ◇Sưu Thần Kí : Nhãn hữu quang mang, dược dược ngoại xạ , (Quyển bát) Mắt có tia sáng rực bắn ra ngoài.