e-hvtd v2.0 (9175)

光臨 quang lâm
♦Tiếng tôn xưng khách tới thăm. ☆Tương tự: quang cố . ◇Lí Ngư : Nhị vị thư thư, nhất hướng bất kiến, kim nhật vị hà sự quang lâm? , , (Thận loan giao , Cự thác ) Hai vị thư thư, từ trước tới nay không gặp, hôm nay vì sao lại hạ cố đến đây?
♦Quân lâm, thiên tử.
♦Vinh dự tới. ◇Từ Lăng : Quang lâm phụ mẫu (Hiếu nghĩa tự bi ) Vinh dự tới cha mẹ.