e-hvtd v2.0 (9175)

光華 quang hoa
♦Chiếu sáng.
♦Vẻ vang. ☆Tương tự: vinh diệu 耀, quang vinh . ◇Chu Thư : Diệc túc quang hoa thân thế (Lí Hiền truyện ) Cũng đủ vẻ vang thân thế.
♦Chói lọi, rực rỡ. ◇Hồng Lâu Mộng : Thượng phóng trước nhất khỏa quế viên đại đích châu tử, quang hoa diệu mục , 耀 (Đệ cửu thập nhị hồi) Trên đặt một hạt châu lớn bằng một cái hột long nhãn, chói lọi rực rỡ.