e-hvtd v2.0 (9175)

光度 quang độ
♦Độ phát sáng mạnh hay yếu của vật thể.