e-hvtd v2.0 (9175)

光照 quang chiếu
♦Chiếu sáng.
♦Soi sáng rực rỡ khắp nơi. ◇Quốc ngữ : Thiên minh địa đức, quang chiếu tứ hải , (Trịnh ngữ ).