e-hvtd v2.0 (9175)

光陰 quang âm
♦Cảnh tượng. ◇Tô Thức : Tàm thị quang âm phi cố quốc, Mã hàng đăng hỏa kí đương niên , (Nhị nguyệt tam nhật điểm đăng hội khách ) Quang cảnh chợ xuân (theo tập tục xưa ở đất Thục, họp bán đồ nuôi tằm, hoa quả, thuốc thang... cho khách du xuân) nào phải nước cũ, Đèn đuốc cửa hàng bán ngựa làm nhớ lại năm nào.
♦Ngày tháng, thời gian. ◇Nhan thị gia huấn : Quang âm khả tích, thí chư thệ thủy , (Miễn học ) Thời gian thật đáng quý tiếc, ví như nước trôi qua không bao giờ trở lại.
♦Tia sáng, quang lượng, quang mang. ◇Vương Độ : Kiến long câu trì nhất nguyệt lai tương chiếu, quang âm sở cập, như băng trước thể, lãnh triệt phủ tạng , , , (Cổ kính kí ).