e-hvtd v2.0 (9175)

冠絕 quán tuyệt
♦Cao vượt trên hết mọi người. ◇Liêu trai chí dị : Văn chương từ phú, quán tuyệt đương thì , (Diệp sinh ) Văn chương từ phú, vượt hẳn những người đương thời.