e-hvtd v2.0 (9175)

冠族 quan tộc
♦Dòng họ hiển vinh, có chức quan cao.