e-hvtd v2.0 (9175)

冠世之才 quán thế chi tài
♦Tài năng trác việt xuất chúng.