e-hvtd v2.0 (9175)

冠玉 quan ngọc
♦Ngọc trang sức trên mũ. Thường chỉ đàn ông có dung mạo đẹp. ◇Ấu học quỳnh lâm : Mạo xú viết bất dương, mạo mĩ viết quan ngọc , (Quyển nhị, Thân thể loại ) Dung mạo xấu gọi là bất dương, Dung mạo đẹp gọi là quan ngọc.