e-hvtd v2.0 (9175)

冠禮 quan lễ
♦Nghi thức đội mũ cho con trai thời xưa, khi tròn 20 tuổi, tức là tuổi thành niên.