e-hvtd v2.0 (9175)

分憂 phân ưu
♦Chia sẻ buồn thương với người gặp nạn hoặc có chuyện đau lòng, giúp đỡ người khác giải quyết khó khăn.
♦Mượn chỉ chức Quận thú . § Do lời vua Hán Hiếu Tuyên thường nói với quận thú cùng chia sẻ mối lo giúp dân khỏi mang lòng than thở sầu hận mà hãy an cư lạc nghiệp. ◇Bạch Cư Dị : Thần danh tham cộng lí, Chức thiểm Phân ưu , (Hạ bình truy thanh biểu ).