e-hvtd v2.0 (9175)

分首判袂 phân thủ phán duệ
♦Chia tay, li biệt.