e-hvtd v2.0 (9175)

凡眼 phàm nhãn
♦Con mắt thường, cái nhìn thế tục. ★Tương phản: tuệ nhãn . ◇Lục Du : Mã tuấn sơ phi phàm nhãn thức, Nguyên thâm chung dữ đại xuyên thông 駿, (Thứ vận Hình Đức Duẫn kiến tặng ).