e-hvtd v2.0 (9175)

勃興 bột hứng
♦Nổi dậy ầm ầm, phát triển rầm rộ. ◇Lỗ Tấn : Các chủng chủ nghĩa đích danh xưng đích bột hứng, dã thị tất nhiên đích hiện tượng , (Tam nhàn tập , Văn nghệ dữ cách mệnh ) Tên gọi các thứ chủ nghĩa phát triển rầm rộ, đó cũng là hiện tượng đương nhiên.