e-hvtd v2.0 (9175)

內務 nội vụ
♦Việc chính trị quốc nội.
♦Việc trong cung vua. ◇Tống Thư : Pháp Hưng đẳng chuyên quản nội vụ, quyền trọng đương thì , (Ân hãnh truyện , Đái Pháp Hưng ).
♦Phiếm chỉ sự vụ nội bộ. ◎Như: tha phận quản nội vụ, bất phụ trách đối ngoại sự vụ , .
♦Công việc hằng ngày trong sinh hoạt tập thể, như làm giường, quét dọn, xếp đặt quần áo, v.v.