e-hvtd v2.0 (9175)

內兄弟 nội huynh đệ
♦Anh và em trai của vợ.
♦Con trai của cậu (cữu cậu, là anh hay em của mẹ).