e-hvtd v2.0 (9175)

儒者 nho giả
♦Người học theo đạo Khổng Mạnh .
♦Người có sức học sâu rộng. ☆Tương tự: học giả .