e-hvtd v2.0 (9175)

入門 nhập môn
♦Học sơ bộ, ở cấp mở đầu. Thường dùng đặt cho tên sách. Như Quốc học nhập môn .