e-hvtd v2.0 (9175)

凝聚 ngưng tụ
♦Kết tụ lại với nhau. ☆Tương tự: ngưng tập .