e-hvtd v2.0 (9175)

儼然 nghiễm nhiên
♦Vẻ nghiêm trang.
♦Y như vậy, rất giống.