e-hvtd v2.0 (9175)

六賊 lục tặc
♦Sáu kẻ trộm cướp (tặc ). Chỉ 6 căn: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý, thường đem lại phiền não.