e-hvtd v2.0 (9175)

六合 lục hợp
♦Trời, đất, đông, tây, nam, bắc gọi là lục hợp .