e-hvtd v2.0 (9175)

凶殘 hung tàn
♦Người hung ác tàn bạo. ◇Nguyên Chẩn : Lệ tương hà sở dụng, Lệ dĩ xạ hung tàn , (Tiễn thốc ) Mài giũa (mũi tên) để làm gi? Mài giũa để bắn kẻ hung ác tàn bạo.
♦Tính tình hoặc hành vi hung ác tàn bạo.