e-hvtd v2.0 (9175)

化石 hóa thạch
♦Vết tích xác chết sinh vật thời cổ, lâu ngày thành chất đá, gọi là hóa thạch (tiếng Pháp: fossile).