e-hvtd v2.0 (9175)

化合 hóa hợp
♦Hai hoặc nhiều vật chất hợp lại, phản ứng tạo thành một chất khác, gọi là hóa hợp . ★Tương phản: phân giải .