e-hvtd v2.0 (9175)

刑罰 hình phạt
♦Cách trừng trị kẻ có tội, tùy theo tội trạng.