e-hvtd v2.0 (9175)

凋殘 điêu tàn
♦Hoa lá héo úa, rơi rụng. ◇Đỗ Phủ : Thu sơ ủng sương lộ, Khởi cảm tích điêu tàn , (Phế huề ).
♦Suy lạc, tàn bại. ◇Tam quốc diễn nghĩa : Phục niệm Hán thất bất hạnh, Tháo tặc chuyên quyền, khi quân võng thượng, lê dân điêu tàn , , , (Đệ ngũ thập bát hồi) Cúi nghĩ nhà Hán bất hạnh, giặc Tháo chuyên quyền, dối vua lừa trên, tàn hại nhân dân.