e-hvtd v2.0 (9175)

凋落 điêu lạc
♦Héo rụng. ☆Tương tự: điêu linh .