e-hvtd v2.0 (9175)

典常 điển thường
♦Phép tắc thường ngày phải theo, đạo thường, thường quy.