e-hvtd v2.0 (9175)

典法 điển pháp
♦Phép tắc, khuôn phép.