e-hvtd v2.0 (9175)

典故 điển cố
♦Điển chế và thành lệ. ◇Bắc sử : Long Chi tính hảo tiểu xảo, chí ư công gia vũ nghi, bách hí phục chế, thì hữu cải dịch, bất tuần điển cố, thì luận phi chi , , , , , (Cao Long Chi truyện ).
♦Điển tích. § Từ ngữ trong thơ văn dẫn dụng sự việc thời xưa hoặc có lai lịch xuất xứ. ◇Hồng Lâu Mộng : Ngã giá hội tử tổng tưởng bất khởi thập ma điển cố xuất xứ lai (Đệ thập thất hồi) Bây giờ tôi nghĩ mãi cũng chẳng nhớ ra được điển tích nào.