e-hvtd v2.0 (9175)

典制 điển chế
♦Phép tắc, luật lệ.
♦Cầm đầu, quản lí. ◇Lễ kí : Thiên tử chi lục công, viết thổ công, kim công, thạch công, mộc công, thú công, thảo công, điển chế lục tài , , , , , , , (Khúc lễ hạ ) Lục công của thiên tử, là thổ công, kim công, thạch công, mộc công, thú công, thảo công, cai quản sáu tài nguyên.