e-hvtd v2.0 (9175)

偶得 ngẫu đắc
♦Ngẫu nhiên, tình cờ mà được.